Sign In
Speciallæge

Speciallæge

Vi laver hurtige og grundige speciallægevuderinger og speciallægeerklæringer.

Der foretages speciallægevurderinger og udfærdiges speciallægeerklæringer, men der udføres ingen behandlinger.

MEDICAL LEGAL AID - sagkyndig lægelig bistand til advokater.

Kontakt os på tlf.: 24 46 78 33 eller Email: info@eria-klinikken.dk 

Eller skriv til:

Eria-klinikken/Medical Legal Aid

Postbox 4038

8900 Randers 

kort ventetid

Kontakt Eria-klinikken

Tlf.: 24 46 78 33 | Email: info@eria-klinikken.dk